Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van Jarno de Jong zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden zijn opgebouwd uit een aantal modules; al deze modules tezamen vormen de voorwaarden.